Home

เขียนโดย นิโซเฟีย นิมะ

      วันที่​ 6 กรฎาคม 2566​ เวลา​ 09.30 น. นายซู​ล​กี​ฟรี​ เ​จ๊ะ​มา​มะ​ นายก​องค์​การบริหาร​ส่วน​ตำบล​โละ​จูด​ มอบหมายให้​นาย​มาหา​มะ​ดน​นียา​ บิน​อู​เซ็ง​ ​รองนายก​ เข้าร่วมเป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรม​ให้ความรู้​เรื่องมะเร็ง​ปาก​มดลูก​และมะเร็ง​เต้านม​ บ้านนูโร๊ะ​ หมู่​ที่​ 1 รพ.สต.บ้านนูโร๊ะ ประจำปี 2566 ซึ่ง รพ.สต. บ้านนูโร๊ะเป็นผุ้ดำเนินโครงการ ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนูโร๊ะ อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส ไดรับการสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.โละจูด

เขียนโดย นิโซเฟีย นิมะ

        วันที่ 5 กรกฎาคม 2566 นายซูลกีฟรี เจ๊ะมามะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโละจูด เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการธรรมมาภิบาลจัหวัดนราธิวาส และลงพื้นที่สอดส่องแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2566 ที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลา - บาลา ตำบลโละจูด อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส