Home

เขียนโดย นิโซเฟีย นิมะ

          วันที่ 13 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.00น. นายซูลกีฟรี เจ๊ะมามะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโละจูดมอบหมายให้รองนายก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ พนักงานจ้าง ทีมงานกำนันผู้ใหญ่บ้าน และกลุ่มแม่บ้านทั้ง 8 หมู่บ้าน ในเขตพื้นที่ อบต.โละจูดร่วมเดินขบวนสืบสานประเพณีวัฒนธรรมและงานของดีอำเภอแว้ง (กำปงกีตอ)

เขียนโดย นิโซเฟีย นิมะ
       วันที่​ 7 กรฎาคม 2566​ เวลา​ 13.00 น. นายซู​ล​กี​ฟรี​ เ​จ๊ะ​มา​มะ​ นายก​องค์​การบริหาร​ส่วน​ตำบล​โละ​จูด​ พร้อมด้วย​ ปลัด​ อบต.ผู้ใหญ่​บ้าน​ หมู่​ที่​ 1​ และทีมงาน​ อบต.โละ​จูด​ ร่วมการประชุมประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 บ้านนูโร๊ะ​ ตำบโละ​จูด​ อำเภอ​แว้ง​ จังหวัด​นราธิวาส