Home

เขียนโดย นิโซเฟีย นิมะ
       วันที่​ 7 กรฎาคม 2566​ เวลา​ 09.30 น. นายซู​ล​กี​ฟรี​ เ​จ๊ะ​มา​มะ​ นายก​องค์​การบริหาร​ส่วน​ตำบล​โละ​จูด​ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานวันรวมน้ำใจ เพื่อเป็นของรางวัลในการจัดงานสืบสานประเพณีวัฒนธรรมและของดีอำเภอแว้ง
ณ​ ที่ว่าการ​อำเภอ​แว้ง​ จังหวัด​นราธิวาส​
เขียนโดย นิโซเฟีย นิมะ

         วันที่ 6 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.30 น. นายซูลกีฟรี เจ๊ะมามะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโละจูดเข้าร่วมโครงการ "กินน้ำชา ครบรอบ 53 ปี " โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส เพื่อระดมทุน(ซื้อรถหกล้อ) บริการรับส่งนักเรียน ในพื้นที่ห่างไกล และเพื่อจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนอกสถานที่ พร้อมด้วย นายรุสดี ปูรียา นายอำเภอแว้ง และคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหาร ครู บุคลากร ผู้ปกครองและหน่วยงานราชการในพื้นที่โดย นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว ณ หอประชุมโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส ตำบลโละจูด อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส