Home

เขียนโดย นิโซเฟีย นิมะ
        วันที่ 19 กรกฎาคม​ 2566 เวลา 09.30 น.นายซูลกีฟรี เจ๊ะมามะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโละจูดมอบหมาย ให้นายอาหามะ บือราเฮง รองนายกอบต. ร่วมเปิดพิธี​โครงการพัฒนา​ระบบบริการส่งเสริมสุข​ภาพ​ผู้สูงวัย​แบบอง​ค์รวม​ภายใต้​นโยบาย​ ชราธิวาส​ รพ.สต.บ้านนูโร๊ะ​ ณ​ ศาลา​บ้านราษฎร์​พัฒนา​​ หมู่​ที่​ 9​ ตำบล​โละ​จูด​ อำเภอ​แว้ง​ จังหวัด​นราธิวาส​
เขียนโดย นิโซเฟีย นิมะ

 

            วันที่​ 18 กรฎาคม 2566​ เวลา​ 09.30 น. นายซู​ล​กี​ฟรี​ เ​จ๊ะ​มา​มะ​ นายก​องค์​การบริหาร​ส่วน​ตำบล​โละ​จูด​ มอบหมายให้​นาย​มาหา​มะ​ดน​นียา​ บิน​อู​เซ็ง​ ​รองนายก​ เข้าร่วมเป็นประธานพิธีเปิดโครงการเกษตรกรปลอดโรค ผู้บริโภคปลอดภัย รพสต.โละจูด ประจำปี 2566 ซึ่ง รพ.สต. บ้านโละจูดเป็นผู้ดำเนินโครงการ ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโละจูด​ อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.โละจูด