Home

เขียนโดย นิโซเฟีย นิมะ
 
        วันที่ 22 กรกฎาคม 2566 นายซูลกีฟรี เจ๊ะมามะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโละจูด มอบหมายให้ นายมาหามะดนนียา บินอูเซ็ง รองนายกและประธาน​สภา​ อบต.โละ​จูด​ ร่วมเปิดพิธีโครงการป้องกันและต่อต้านการทุจริต​ โดยการมีส่วนร่วมของเครือข่าย​ภาค​ประชาชน​และองค์กร​ชุมชน ณ​ ห้องประชุม​เทศบาลตำบล​บูเก๊ะตา​ ​ตำบล​โละ​จูด​ อำเภอ​แว้ง​ จังหวัด​นราธิวาส​
เขียนโดย นิโซเฟีย นิมะ

       วันที่ 19 กรกฎาคม 2566 นายซูลกีฟรี เจ๊ะมามะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโละจูด มอบหมายให้ นายมาหามะดนนียา บินอูเซ็ง รองนายก เปิดพิธีโครงการบูรณาการงานเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคในเด็กน้อย 0-6 ปี สุขภาพดีห่างไกลจากโรคและส่งเสริมพัฒนาการในเด็ก โดยรพ.สต.บ้านนูโร๊ะ หมู่ที่ 1 ตำบลโละจูด อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส สนับสนุนงบประมาณโดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลโละจูด